Фирма "ЗИМ" ЕООД развива дейността си в сферата
на вноса и търговията на едро с детски играчки от
1991 година. Постигнатите за тези години резултати
ни гарантират стабилно място на пазара не само за
сега, но и за в бъдеще.

От самото начало, основен метод за привличане на
клиенти е личният контакт и стриктното изпълнение
на поетите ангажименти. Клиентите на "ЗИМ" ЕООД
знаят, че винаги могат да разчитат на бързо и
качествено обслужване и коректно отношение.Това
ни прави уважаван и желан партньор за всички
търговци в тази сфера.

Резултат от това е стабилното място, което фирма
"ЗИМ" ЕООД заема на пазара в момента. Персоналът
и се състои от висококвалифицирани работници
и служители. Цялата гама предлагани стоки е
директен внос на производители от Китай и Турция.
Това ни позволява да предлагаме атрактивни цени
и отстъпки на редовните ни клиенти. Клиентите са
доволни и от качеството на предлаганите стоки,
които отговарят на всички Европейски стандарти, а
това, на свой ред, спомага за привличането на нови
партньори и разширяване на дейността.

Това не изчерпва амбициите ни. Основен наш
принцип е, наред с познатите и утвърдени модели
играчки, непрекъснато да предлагаме нови. Затова
непрекъснато се стремим да обогатяваме
асортимента си.

Намерението ни за в бъдеще е не само да запазим,
но и да разширим присъствието си на пазара, като
продължим да задоволяваме желанията на клиентите
си, като им гарантираме качество, акуратност и
бързина.